IQ test

10:00

Veel gestelde vragen over de IQ test

Wat is IQ?

De term IQ (voluit: intelligentiequotiënt) wordt veel gebruikt, maar IQ is geen eenduidig begrip. Er is een groot aantal goede intelligentietests, die ieder een eigen schaal hanteren. Het resulterende cijfer noemt men dan wel IQ. Een score van 132 op de ene test kan overeenkomen met een score van 148 op een andere test. Daarom hanteert Intermediair.nl bij de bepaling van wie hoogbegaafd is percentielen en geen punten.

Wat meet deze verkorte IQ-test?

Gestandaardiseerde IQ-tests zijn bedoeld om te voorspellen of een individu succesvol zal zijn bij toekomstige cognitieve inspanningen. Deze verkorte test is geen gestandaardiseerde IQ-test. Er is wel een sterke indicatie dat hoe hoger de correlatie is met de gestandaardiseerde IQ-test, hoe meer het resultaat gebaseerd is op dezelfde factoren die gebruikt worden bij gestandaardiseerde IQ-testen. In dit geval: het vermogen om informatie te bestuderen en hieruit de regels af te leiden die verbanden leggen, anders gezegd: abstract redeneren en logisch denken.

Kan ik de resultaten van deze test gebruiken in een medische of opvoedkundige context?

We ontraden ten sterkste elke professionele of klinische interpretatie. Dit is immers geen gestandaardiseerde IQ-test. Deze test is enkel bedoeld voor zelf-evaluatie, hoewel de resultaten vrij accuraat zouden moeten zijn.

Hoe zit het met de steekproefgrootte?

Professionele IQ testen werken op basis van steekproeven tussen de 2.000 en de 5.000 mensen, verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen en klinische groepen. Aangezien de normgroep voor deze verkorte IQ-test kleiner is dan deze bij goed gestandaardiseerde tests, kan de validiteit ook kleiner zijn, ondanks een over het algemeen sterke correlatie met professionele testen.

Ik ben ouder dan de gemiddelde kandidaat. Aangezien leeftijd het resultaat kan beïnvloeden, betekent dit dan dat ik benadeeld ben bij deze verkorte IQ-test?

Misschien. Het kan moeilijker zijn om dezelfde score te behalen als een jongere persoon. Niettemin toont deze verkorte IQ-test een globaal positieve correlatie met gestandaardiseerde testen doorheen alle leeftijdsgroepen. Over het algemeen blijft de ruwe score relatief stabiel doorheen de periode van volwassenheid (18-50), hoewel we niet exact kunnen bepalen wanneer leeftijdsscores gegeven zouden moeten worden bij deze specifieke test.

Mensen kunnen 'vals spelen' bij het invullen van de test. Beïnvloedt dat het resultaat?

Ja, sommige personen spelen inderdaad vals. Maar aangezien de grote meerderheid van de testpersonen eerlijk zijn, is dit niet echt een groot probleem.

Waarom zijn alle vragen matrices? Waarom zijn er geen vragen die betrekking hebben op rekenkundige, verbale of digitale span?

Matrices of ruimtelijke items zijn gemakkelijker om mee te werken aangezien deze voorgelegd kunnen worden aan een bredere selectie van een populatie en ze makkelijker beheerd kunnen worden doorheen verschillende culturen.

Deze test geeft je een betrouwbare schatting van je IQ en is daarom enkel toegankelijk voor geregistreerde bezoekers.

Meld je aan en start de test

Nog geen Intermediair account? Registreer je nu