Bachelor Bedrijfskunde minor Industrial Engineering

Instituut
VOAA
Niveau
Bachelor
Kosten
€ 4545,-
Totale lesduur
4.0 dagen
Max deelnemers
15
Meer informatie

Bachelor Bedrijfskunde minor Industrial Engineering


De opleiding Bachelor Bedrijfskunde minor Industrial Engineering leert u relaties zien tussen de verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Wilt u leren om onvolkomenheden te signaleren alsmede verbeteringen te adviseren alsmede te implementeren binnen de bedrijfsvoering? Om zo bij te dragen het bedrijfsresultaat te verbeteren? U wilt werken aan de ontwikkeling van uw gewenste beroepsattitude voor manager, projectleider, staffunctionaris of (intern of extern) adviseur. Bachelor Bedrijfskunde maakt dit mogelijk. Het totale opleidingsprogramma Bachelor Bedrijfskunde minor Industrial Engineering is opgebouwd uit een vier jaargangen (VOA-1, VOA-2, VOA-3 en kopstudie Industrial Engineering) die met uitzondering van de kopstudie ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Dit opleidingsprogramma wordt bij voldoende resultaat afgesloten met het officieel erkend getuigschrift Bachelor Bedrijfskunde.

Doel:
Het ontwikkelen van de gewenste beroepsattitude en het verwerven van beroepskwalificaties, waardoor de afgestudeerde in staat is tot het managen van complexe processen binnen organisaties in hun onderlinge samenhang.

Voor wie?
De opleiding is bestemd voor medewerkers en hoofden van afdelingen die werkzaam zijn binnen profit en non profit organisaties en waar het optimaliseren van het bedrijfsresultaat tot hun werkzaamheden behoort of de ambitie hebben op dit vakgebied te gaan werken.

Studieprogramma
De opleiding VOA Bachelor Bedrijfskunde bestaat uit 4 jaargangen, elke jaargang bestaat uit vier kwartielen, waarbij praktijk en theorie nauw met elkaar verwezen zijn. Tijdens elke thema voert u bijpassende action learning opdrachten en beroepsproducten uit, zodat u de behandelde theorie direct kunt toepassen. Het praktijkgedeelte bevat ongeveer de helft van de studielast. De andere heeft is theorie.

1e jaar Improvement Assistent VOA-1

Organisatie en statistisch onderzoek

 • wiskunde en beschrijvende statistiek
 • tabellen en grafieken
 • frequentieverdelingen en hun karakteristieke grootheden
 • kansverdelingen
 • indexcijfers
 • correlatie, regressie, correlatiecoëfficiënt
 • action learning opdracht statistiek
 • persoonlijk ontwikkelplan opstellen

Samenwerking in organisaties

 • inleiding organisatiekunde
 • inleiidng logistiek
 • action learning opdracht logistiek

Kosten en informatievoorziening

 • kostencalculatie/-begrippen
 • bedrijfsinformatie
 • kengetallen cq. prestatie-indicatoren
 • action learning opdracht kosten
 • action learning opdracht bedrijfsinformatie en prestatie-indicatoren

Bedrijfsvoeringprocessen

 • vormgeving van bedrijfsvoeringprocessen
 • methodestudie en arbeidsmeting
 • procesanalyse van industriële en administratieve bedrijfsvoeringprocessen
 • afstemmingsanalyse
 • normtijdbepaling op basis van schatting en nacalculatie
 • multimomentopnamen en intervalopnamen
 • tijdsstudie
 • PMT-systemen
 • werkplekomstandigheden
 • action learning opdracht bedrijfsvoeringsprocessen
 • persoonlijk actieplan opstellen

2e jaar Improvement Analist VOA-2

Organisatie en bedrijfsvoering

 • logistiek
 • proces- en arbeidsstudie
 • integrale kwaliteitszorg incl. procesmanagement
 • beroepsproduct
 • action learning opdracht procesbeschrijving

Organisatie en management

 • organisatiekunde
 • management
 • beroepsproduct
 • zelfreflectie en opstellen

Organisatie en economisch beheer

 • financieel economisch management
 • bestuurlijke informatievoorziening
 • beroepsproduct
 • action learning opdracht bedrijfseconomisch beheer

Organisatie en markt

 • onderzoeksmethoden en statistiek
 • marketing management
 • beroepsproduct
 • action learning opdracht onderzoeksaanpak

3e jaar Improvement Engineer VOA-3

Organisatie en verandering

 • organisatieverandering
 • adviesvaardigheden
 • beroepsproduct
 • zelfreflectie en 360 graden feedback, opstellen PAP

Organisatie en informatie

 • informatiekunde
 • communicatie
 • beroepsproduct
 • action learning opdracht sociaal plan

Organisatie en Supply Chain Management

 • supply chain management
 • projectmanagement
 • beroepsproduct
 • action learning opdracht projectmanagement

Organisatie en Innovatie

 • innovatie
 • lean en six-sigma
 • beroepsproduct
 • action learning opdracht lean en six sigma

4e jaar kopstudie Industrial Engineering

Organisatie en personeel

 • human resource management
 • cross cultural management
 • beroepsproduct
 • action learning opdracht

Organisatie, recht en samenleveing

 • privaatrecht
 • ethiek
 • beroepsproduct
 • zelfreflectie en 360 graden feedback, opstellen PAP

Afstuderen

Studiebelasting
Circa 12-16 uur per week.

Duur opleiding
De volledige opleiding duurt 4 jaar en bestaat uit:
1e, 2e en 3e jaar elk jaar 20 bijeenkomsten, verdeeld over 4 kwartielen.
4e jaar 10 bijeenkomsten, verdeeld over 2 kwartielen gevolgd door 2 kwartiele afstuderen
Lestijden zijn van 13.30 uur tot 20.00 uur.

Een assessment maakt altijd onderdeel uit van de toelatingsprocedure voor de Bachelor Bedrijfskunde. Dat geldt ook voor de potentiële deelnemers die voldoen aan de reguliere toelichtingsvoorwaarden.

Locatie
De opleidingen zijn te volgen in Eindhoven, Veenendaal en Zwolle.

Resultaat
Aan het eind van de opleiding Bachelor Bedrijfskunde bent u als leidinggevende, projectleider of als intern of extern adviseur, in staat relaties te zien tussen de verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Daarnaast bent u in staat onvolkomenheden te signaleren, verbeteringen te adviseren alsmede te implementeren binnen de bedrijfsvoering. Dit alles met als doel om de bijdrage aan het bedrijfsresultaat te verbeteren.
U ontvangt bij voldoende resultaat het officieel erkend getuigschrift Bachelor Bedrijfskunde. Hiervoor werkt VOAA samen met Hogeschool SDO.

Looptijd
4.0 years
Afronding
Soort locatie
Open inschrijving
Regio's