Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming (BOB)

Instituut
Feedback Training & Consulting
Niveau
MBO+
Kosten
€ 495,-
Totale lesduur
1.0 dagen
Max deelnemers
7
Meer informatie

Inleiding

Als je alles te vroeg begrijpt, is de kans groot dat je iets mist.

Misschien herken je de situatie waarbij een agendapunt in korte tijd is besproken. Na een stevige inleiding en een overtuigend pleidooi is er een besluit genomen. In eerste instantie een helder verhaal, maar na enige tijd denk je Dit klopt niet.

Doel

Je weet je inbreng en effectiviteit te vergroten bij het behandelen van vraagstukken en tot goede beslissingen te komen door middel van het nemen van de juiste acties. Je krijgt de feiten op tafel. De verschillende criteria op basis waarvan geoordeeld kan worden zijn duidelijk voor jou en anderen. Tot slot weet je een afgewogen en gedragen besluit te nemen. Dit proces van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB) leer je gedurende deze eendaagse training succesvol te doorlopen.  

Onderwerpen

De volgende vragen komen onder andere aan bod tijdens de training:

 • Wat is van belang te weten voordat je een (gevoelig) besluitvormingsproces ingaat?
 • Welke processtappen spreek je met elkaar af?
 • Wat is er nodig om ieders inbreng te horen?
 • Hoe ontwikkel je de durf om een standpunt in te nemen, uit te spreken en/of aan te geven of iets wel of niet kan?
 • Hoe geef je impactvol je mening en hoe onderbouw je je standpunten?
 • Welke werkvormen kun je toepassen in de beeldvormingsfase?
 • Hoe krijg je snel alle feiten op tafel?
 • Hoe voorkom je dat emotie de overhand krijgt?
 • Waaraan moeten goede criteria voldoen?
 • Welke criteria zijn voor de deelnemers van belang om een besluit te kunnen nemen?
 • Hoe kun je vanuit criteria en feiten tot een gedragen besluit komen?
 • Hoe realiseer je dat besluiten leiden tot actie en resultaat?
 • Hoe voorkom je dat beslissingen onnodig lang worden uitgesteld?
 • Hoe kom je tot de juiste beslissingen bij tegenstrijdige belangen?
 • Wat doe je als er bij de besluitvorming weerstand ontstaat?
 • Welke valkuilen rondom besluitvormingsprocessen en het besluitvaardig optreden kennen we uit de psychologie en sociologie en hoe voorkom je ze?

Verankering

Via het digitale platform krijg je vooraf de informatie overzichtelijk aangereikt. We werken daarnaast met een voorbereidende opdracht. Je ontvangt verder een handige tippenkaart die je in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken.

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij besluitvormingsprocessen en de eigen inbreng en effectiviteit verder wil versterken.

Investering

Voor deze eendaagse open inschrijvingstraining Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming investeer je € 495,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief toegang tot het digitale kennisplatform, materiaalkosten en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

Looptijd
1.0 days
Afronding
Soort locatie
Open inschrijving
Regio's