Geloof op het werk

Veel mensen vinden dat je je geloof niet moet meenemen naar je werk. Kan best, meent Ben Tiggelaar. Kijk maar naar Obama.

Opvallend in 2009. Barack Obama Nobelprijs voor de Vrede. The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey uitgeroepen tot beste managementboek. Majoor Bosshardt verkozen tot grootste Amsterdammer aller tijden. Interessant is dat alledrie in hoge mate werk(t)en vanuit hun geloofsovertuiging. Obama en Bosshardt als - naar Nederlandse begrippen - orthodox christen en Covey als mormoon.

Veel mensen vinden dat je je geloof niet moet meenemen naar je werk. Religie mag, maar dan wel privé. Het interessante van mensen als Obama, Covey en Bosshardt is nu juist dat ze hun geloof niet tot het privé-domein hebben beperkt. Hun maatschappelijke optreden ligt direct in het verlengde van hun geloof.

Ja, natuurlijk is het beeld dat we hebben van religie de laatste jaren vooral bepaald door terroristen en extremisten. Maar daarmee laten we geloof dat veel anderen tot menslievende daden aanzet, kapen door een handjevol idioten. Er zijn gelukkig nog altijd veel meer moslims, christenen, en andere gelovigen die juist een positieve levenshouding ontlenen aan hun geloof. Mensen die ook niet voortdurend willen preken en oordelen, maar handelen in de geest van Franciscus van Assisi, die naar verluidt zei: ‘Verkondig altijd je geloof en indien nodig gebruik daarbij woorden.' De dertiende-eeuwse Franciscus preekte met zijn daden en woorden vooral dienstbaarheid, nederigheid en geweldloosheid. Terwijl zijn tijdgenoten op kruistocht gingen, zocht hij de dialoog met moslims.

Goed. Terug naar 2010. Ik vind geloof razend interessant en werk ook. En de grote uitdaging is volgens mij niet hoe je je levensvisie zoveel mogelijk voor jezelf kunt houden, maar hoe je de diepste overtuigingen die jou als mens motiveren en inspireren, kunt vertalen naar relevant werk. Werk waarmee je je werkomgeving, je leefomgeving, de wereld - als je ambitie zover reikt - een beetje beschaafder, veiliger en mooier maakt. In het kielzog van grootheden als (naar keuze): Obama, Covey, Bosshardt en/of Franciscus.