Werken in het buitenland: waar te beginnen?

Werken in het buitenland: waar te beginnen?

Hoe vind je een baan in het buitenland? Hoe bereid je je voor op je werk en leven daar? Hierbij een aantal zaken om rekening mee te houden.

Een baan in het buitenland: veel mensen dromen ervan. Als je het serieus overweegt, zul je merken dat er veel voorbereidingen te treffen zijn. Hierbij een aantal voorbeelden om je op weg te helpen.

Werken in het buitenland: droom of realiteit?

Voordat je ertoe overgaat om in het buitenland te gaan werken, moet je een aantal dingen uitzoeken.

Nadenken over waarom je weg wilt en wat je in het buitenland zoekt, is een eerste vereiste. Informeren bij de ambassade of een consulaat van het land van bestemming kan eveneens enig licht op de realiteitszin van de verhuisplannen werpen. Ook een proefreis of contact met mensen uit het land van bestemming is geen slecht idee.

Een baan vinden in het buitenland

Een Nederlands begin van een speurtocht naar werk is aan te raden. Hieronder een aantal aanknopingspunten voor het begin van je zoektocht:

  • Het UWV WERKbedrijf. Dit heeft bestanden van - vaak moeilijk te vervullen - vacatures in Europa.
  • European Employment Services (Eures): een soort arbeidsbureau van de landen van de Europese Economische Ruimte
  • Buitenlandse kranten en vakbladen. Hierin staan net zoals in Nederland personeelsadvertenties. In veel openbare bibliotheken of universiteitsbibliotheken liggen buitenlandse kranten ter inzage.
    Ook kun je veel kranten, en dus ook vacatures online raadplegen: tik hiervoor de naam van de gewenste krant in bij een zoekmachine (bv. Google).
  • Beroepsverenigingen. Deze hebben vaak contacten met zusterverenigingen in het buitenland. Deze kun je ook vaak via internet vinden.

 

Diploma in het buitenland

Voordat je uiteindelijk de stap naar het buitenland gaat maken, moeten er nog wat hobbels genomen worden. Dit vereist enig doorzettingsvermogen. Iets waar velen mee te maken krijgen is de erkenning van Nederlandse diploma's in het buitenland.

De twee instanties die je in Nederland verder kunnen helpen bij de erkenning van je diploma's zijn de Nuffic en de Dienst Uitvoering Onderwijs. Voor vragen - over diploma's maar bijvoorbeeld ook over het terugbetalen van je studieschuld - kun je het beste contact zoeken per e-mail.

Terugkeren in Nederland

Naast het diplomaverhaal speelt er meer voor de landverhuizer. Als je bijvoorbeeld terugkeert na een periode van werken in het buitenland en je wilt in Nederland in aanmerking komen voor een uitkering, dan moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk in het buitenland hebt gewerkt. Dat kan met een E301-formulier, op te vragen bij de buitenlandse relevante uitvoeringsinstantie van sociale verzekeringen.

Verder is het van belang om uit te zoeken of en hoe je in het buitenland tegen ziektekosten bent verzekerd. Dat kan via een Nederlandse particuliere ziektekostenverzekeraar of via een ziekenfonds, maar vaak kun je dat goedkoper zelf regelen in het buitenland. Zorg er dan wel voor dat je bij terugkomst in Nederland weer kunt terugvallen op een Nederlandse verzekering. Niet in Nederland verzekerde repatrianten worden regelmatig door Nederlandse verzekeraars geweigerd. En een verplichte ziekenfondsverzekering heb je ook niet binnen twee dagen geregeld!

Ook moet je er rekening mee houden dat je voor vertrek over de afgelopen periode nog belasting moet betalen of verrekenen. Dat kan met een F-biljet (via de Belastingdienst). Ook met schuldeisers moet een regeling getroffen worden. Bovendien is het verstandig om na te gaan in hoeverre je iets moet regelen in verband met de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving (WAO en WW bijvoorbeeld). Voor informatie over deze wetten en wat er gebeurt als je een tijd niet meedraait in het Nederlandse systeem, kun je terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Als alles geregeld is, wordt het tijd om een ticket te kopen en een internationale verhuizing te organiseren. Succes ermee!