Mijn werkgever betaalt mijn loon niet uit

Diana Simons is werkzaam bij Hengeveld advocaten in Amsterdam. Zij behandelt vooral arbeidszaken, sociale-verzekeringszaken en zaken op het gebied van verbintenissenrecht. Daarnaast schrijft zij over deze thema's, bijvoorbeeld voor het vakblad Reïntegratie. Voor Intermediair schrijft zij over alle juridische zaken waar werknemers mee te maken (kunnen) krijgen.

Mijn werkgever betaalt mijn loon niet uit

Sanne's werkgever zegt dat het financieel zo slecht gaat met het bedrijf dat hij de salarissen niet meer kan uitbetalen. Wat kan ze doen?

Vraag

De afgelopen drie maanden heb ik geen loon ontvangen. Mijn werkgever zegt dat het financieel zo slecht gaat dat hij mij niet kan uitbetalen. Kan ik naar het UWV gaan en een uitkering aanvragen, omdat er sprake is van betalingsonmacht bij mijn werkgever?

Sanne

Antwoord

In de Werkloosheidswet is de loongarantieregeling opgenomen. Die houdt in dat het UWV de loonbetaling (voor een bepaalde periode) overneemt als een werkgever failliet is verklaard of als er sprake is van blijvende betalingsonmacht.

Ik raad je daarom aan om zo spoedig te melden bij het UWV dat je geen salaris ontvangt. Het liefst schriftelijk, zodat je naderhand kan aantonen dat je tijdig hebt doorgegeven dat je niet wordt uitbetaald.

Faillissement aanvragen...
Vervolgens is het het meest efficiënt om het faillissement van je werkgever aan te vragen. Maar daar heb je wel een steunvordering voor nodig, bijvoorbeeld de vordering van een collega die ook geen loon heeft ontvangen. Of die van een andere crediteur die nog geld van je werkgever tegoed heeft. Lukt het niet om een steunvordering te krijgen, dan is de weg van het faillissement afgesloten.

... of blijvende betalingsonmacht aantonen
Je kunt dan een beroep doen op de loongarantieregeling vanwege 'blijvende betalingsonmacht'  van de werkgever. Maar zo'n verzoek wordt niet snel gehonoreerd. Het UWV kijkt dan eerst jij of er zelf alles aan hebt gedaan om je loon te ontvangen. Vervolgens controleert het UWV of je werkgever nog in bedrijf is. Als dat zo is, dan is er volgens het UWV geen sprake van blijvende betalingsonmacht. Alleen als je werkgever met de noorderzon is vertrokken, is de kans groot dat je aanvraag in behandeling wordt genomen.

Ik raad je dus aan om in eerste instantie op zoek te gaan naar een steunvordering. Daarmee kun je het faillissement aanvragen en dan hoef je niet aan te tonen dat er sprake is van blijvende betalingsonmacht.

Zie ook: Faillissement werkgever en achterstallig loon