Diana Simons is werkzaam bij Hengeveld advocaten in Amsterdam. Zij behandelt vooral arbeidszaken, sociale-verzekeringszaken en zaken op het gebied van verbintenissenrecht. Daarnaast schrijft zij over deze thema's, bijvoorbeeld voor het vakblad Reïntegratie. Voor Intermediair schrijft zij over alle juridische zaken waar werknemers mee te maken (kunnen) krijgen.

Ziektedagen verekenen met vakantiedagen

Mag een werkgever bij ziekte van een werknemer vakantiedagen in mindering brengen. Lees hier het antwoord. 

Vraag
Ik heb 25 vakantiedagen per jaar. Ik ben de afgelopen maand vijf dagen ziek geweest. Mijn werkgever heeft mij bericht dat drie ziektedagen in mindering worden gebracht op mijn vakantiedagen. Mag dat?

Antwoord
Uit artikel 7:637 BW volgt dat een werkgever bij schriftelijke overeenkomst kan vastleggen, dat dagen waarop de werknemer niet heeft gewerkt als gevolg van ziekte als vakantiedagen worden aangemerkt.

Voorwaarde is wel dat het gaat om de ´bovenwettelijke vakantiedagen´. Wettelijk heeft een werknemer recht op twintig vakantiedagen bij een volledige werkweek. Verrekening mag alleen plaatsvinden met de dagen die boven de twintig uitkomen. Als uw werkgever schriftelijk heeft bepaald dat drie ziektedagen worden verrekend met uw vakantiedagen, dan kunt u hier niets tegen doen.