Diana Simons is werkzaam bij Hengeveld advocaten in Amsterdam. Zij behandelt vooral arbeidszaken, sociale-verzekeringszaken en zaken op het gebied van verbintenissenrecht. Daarnaast schrijft zij over deze thema's, bijvoorbeeld voor het vakblad Reïntegratie. Voor Intermediair schrijft zij over alle juridische zaken waar werknemers mee te maken (kunnen) krijgen.

En dan krijg je ineens een andere functie, mag dat?

Mag je werkgever ineens je functie wijzigen vanwege het bedrijfsbelang. Lees hoe het zit met een arbeidsovereenkomst. 

 

Vraag

Ik werk als projectmanager. Mijn werkgever heeft me meegedeeld dat mijn functie wordt gewijzigd. Dit zou noodzakelijk zijn in verband met het belang van de onderneming. Kan een werkgever dat zomaar doen?

Antwoord

 

Voor de beantwoording van deze vraag zijn een aantal factoren van belang. Het uitgangspunt is dat uw werkgever niet eenzijdig uw arbeidsvoorwaarden mag wijzigen. Toch kan de werkgever op grond van bedrijfsbelangen besluiten dat een werknemer in een andere functie wordt geplaatst.

De werknemer mag de andere functie alleen weigeren als het besluit van de werkgever niet kan worden aangemerkt als een redelijke opdracht. Of een opdracht al dan niet als redelijk kan worden aangemerkt, hangt heel erg af van de omstandigheden van het geval.