Belangrijkste punten voor werknemers uit het sociaal akkoord

Het kabinet heeft een sociaal akkoord gesloten met werkgevers en werknemers. Dit zijn de punten die werknemers aangaan.

  • De ww-duur blijft op maximaal drie jaar. Weliswaar gaat de wettelijke termijn voor de ww naar twee jaar, maar in cao's zullen afspraken worden gemaakt over een aanvulling. De werknemers moeten dan wel ww-premie gaan betalen. Daarvan zijn ze nu vrijgesteld.
  • De voorgenomen versoepeling van het ontslagrecht en de beperking van de ontslagvergoeding gaan voorlopig de ijskast in.
  • Flexwerken wordt aan banden gelegd. Er komt een verbod op nul-urencontracten in de zorg.
  • Schijnconstructies met buitenlandse werknemers worden onmogelijk gemaakt.
  • De nullijn voor de zorgsector is vooralsnog van tafel. Het kabinet wilde de salarissen van zorgpersoneel voor tweeënhalf jaar bevriezen.
  • De komende veertien jaar komen er in totaal 125.000 banen bij voor arbeidsgehandicapten. De werkgevers beloven 100.000 nieuwe banen, de overheid zorgt voor 25.000.
  • Er komen 35 regionale 'Werkbedrijven' in Nederland waar mensen aan het werk worden geholpen.
  • De Wajong blijft bestaan, maar alleen voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken.

Het hele akkoord is hier terug te lezen. 

Het kabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de plannen ook door de Senaat te kunnen krijgen. Maar van die steun is Rutte nog niet verzekerd. D66 reageerde overwegend negatief, andere partijen als het CDA hadden nog veel vragen.

Bron: ANP