Hoe pak je een rollenspel aan in een assessment?

Rollenspelen zijn de meest gevreesde psychologische testen in een assessment. Check daarom deze tips.

Ga je op assessment, dan krijg je meestal te maken met een of meerdere rollenspellen. Het is het onderdeel waarover de meeste discussie bestaat en het levert vaak veel spanning op. Het is dan ook slim om je er goed op voor te bereiden. Dat kun je bijvoorbeeld doen door een goed assessmentboek te lezen.

Gespreksmodellen als SPIN en STAR zijn nuttig als leidraad tijdens het rollenspel. Het is echter geen doel op zich om deze technieken te gebruiken en assessors letten daar ook niet specifiek op. Wel kijken ze naar de manier waarop je het gesprek aanpakt en hoe effectief jouw gedrag is.

Als je niet gewend bent om je gesprekken volgens een bepaald model te voeren, is het dan ook niet nodig en zelfs onverstandig om dat tijdens het assessment wel te doen. De kans is groot dat die technieken je eerder belemmeren dan helpen, al was het alleen maar vanwege de onwennigheid. Belangrijker is om aandachtig te luisteren en in te gaan op wat de ander zegt, zodat je echt een gesprek voert (zie ook de tips onderaan).

Is er dus een ‘beste manier' om een rollenspel aan te pakken? Nee. De vorm waarin je het gesprek giet is belangrijk, maar een mooie ‘look' stelt niets voor als de inhoud ontbreekt.

Tips
 
Grofweg bestaat een probleemgesprek (en dat zijn de meeste rollenspellen) uit drie fases die je als leidraad kunt aanhouden:

  • Probleemanalyse: wat is er precies aan de hand?
  • Bespreken van mogelijke oplossingen: wat kunnen we eraan doen? 
  • Besluiten en afspraken maken over vervolgstappen: wat gaan we doen en hoe realiseren we dat?